TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice

Oddíl TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice byl založen 6. května 1987 v obci Palkovice, tehdy jej tvořilo 15 členů.
Na první schůzce jsme se dohodli o názvu oddílu, který byl vybrán dle našich oblíbených knih Jaroslava Foglara, a taky proto, že v mnohých zahradách právě kvetly mochny husí, jejichž květ jsme si dali do znaku. Během jednotlivých let se členská základna neustále obměňovala a v současné době jich naším oddílem prošlo 222 členů.
V roce 1987 jsme začali pracovat pod pionýrskou skupinou v Palkovicích a zároveň jsme se stali členy Tělovýchovné jednoty Sokol Palkovice, která nám poskytla místnost ke schůzování. Stali jsme se rovněž členy Klubu českých turistů. S opětným vznikem Junáka po sametové revoluci v roce 1989 začala ve skautském hnutí pracovat chlapecká část oddílu, avšak jen velmi krátkou dobu (do roku 1991). Od roku 1993 jsme se stali členy ATOM (Asociace turistických oddílů mládeže České republiky), kde působíme dodnes.